News

OGAME TURKEY ETKİNLİK / EVENTS

On 19. Dec 2020, 23:16:11 by Admin

ETKİNLİKLER

- Pazartesi: Saat 21:00'da maden, filo, harabe ve savunma
- Çarşamba: Saat 15:00'da maden, filo, harabe ve savunma
- Cuma: Saat 21:00'da maden, filo, harabe ve savunma
- Cumartesi: Saat 15:00'da maden, filo, harabe ve savunma

DİKKAT

- Her Cuma saat 21:00'da, karanlık madde ile haftalık tatil alanlar hariç tüm hesaplar tatilden çıkar.
- Tatildeki hesaplar etkinliklerden faydalanamazlar.

TOP10 FİLO SİGORTASI

- Top10 içinde olan savaşların, mağlup tarafı harabeyi almamış ise 5.000.000 Karanlık Madde karşılığı filosunun %50'sini geri alabilir.

-------------------

EVENTS

- Monday: Mine, fleet, ruin and defense at 21:00
- Wednesday: Mine, fleet, ruin and defense at 15:00
- Friday: mine, fleet, ruin and defense at 21:00
- Saturday: Mine, fleet, ruin and defense at 15:00

ATTENTION

- Every Friday at 21:00, all accounts leave the holiday except those who take weekly holidays with dark matter.
- Accounts on vacation cannot benefit from events.

TOP10 FLEET INSURANCE

- Of the top10 battles, if the defeated side has not taken the ruin, it can take back 50% of its fleet for 5,000,000 Dark Matter.

MULTI HESAP - PROXY VE VPN

On 19. Dec 2020, 23:22:17 by Admin

- MULTİ HESAP KESİNLİKLE YASAKTIR.
- VPN VE PROXY SERVİSLERİ KULLANARAK İP DEĞİŞTİRMEK KESİNLİKLE YASAKTIR.

YUKARIDAKİ DURUMLARDA HESABINIZ KESİNLİKLE BANLANIR.

-------------------

- MULTI ACCOUNT STRICTLY FORBIDDEN.
- IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO CHANGE IP BY USING VPN AND PROXY SERVICES.

IN THE ABOVE CASES, YOUR ACCOUNT IS STRICTLY KNOWN.

EVREN ÖZELLİKLERİ / UNIVERSE FEATURES

On 20. Dec 2020, 01:27:50 by Admin

Toplam Gezegen Hakkınız: Ana Gezegen + 14 Koloni
İstatistik Puan Değeri: 1.000.000.000.000 Maden 1 puandır.

Oyun Hızı: x500
Hammadde Üretim Hızı: x750
Filo Hızı: x3
Filo Harabe Oranı: %60
Savunma Harabe Oranı: %10

Top10 Filo Sigortası: Top10 içinde olan savaşların, mağlup tarafı harabeyi almamış ise 5.000.000 Karanlık Madde karşılığı filosunun %50'sini geri alabilir.

-------------------

Total Planet Rights: Home Planet + 14 Colonies
Statistics Point Value: 1.000.000.000.000 Mine is 1 point.

Game Speed: x500
Raw Material Production Speed: x750
Fleet Speed: x3
Fleet Ruin Rate: 60%
Defense Ruin Rate: 10%

Top10 Fleet Insurance: If the defeated side of the Top10 wars did not take the ruins, it can take back 50% of its fleet for 5,000,000 Dark Matter.