List of banned players
From Until Player By Reason
28. Jun 2024, 00:49:16 28. Jun 2025, 00:49:16 airflow Admin MULTI
28. Jun 2024, 00:48:43 28. Jun 2025, 00:48:43 blablaö Admin MULTI
27. Jun 2024, 10:58:13 27. Jun 2025, 10:58:13 ELVEDA GIINZAA Admin KAPAMA ISTEGI
31. May 2024, 00:14:18 31. May 2025, 00:14:18 pandila Admin KUFUR
27. May 2024, 12:00:57 27. May 2025, 12:00:57 SEZAR Admin KAPATMA ISTEGI
17. May 2024, 16:25:08 17. May 2025, 16:25:08 HaNcI Admin KAPAMA ISTEGI
03. May 2024, 20:40:30 03. May 2025, 20:40:30 Gentleman Admin KAPAMA ISTEGI
02. May 2024, 20:18:29 02. May 2025, 20:18:29 ihtiyar Admin KAPAMA ISTEGI
Total 8 player`s banned